NaSkróty.pl

Prezentacje


Wprowadzenie do inżynierii chemicznej

 1. Wprowadzenie
 2. Bilansowanie
 3. Przepływy płynów
 4. Pompy
 5. Opadanie i fluidyzacja
 6. Filtracja
 7. Procesy wymiany ciepła
 8. Wymiana masy

Procesy dynamiczne

 1. Kinematyka płynów
 2. Opory przepływów
 3. Równanie Bernoulliego

Materiałoznawstwo - polimery

 1. Tworzywa polimerowe, pojęcia podstawowe
 2. Podział polimerów
 3. Właściwości polimerów
 4. Podstawowe techniki przetwarzania tworzyw polimerowych
 5. Polimerowe materiały wieloskładnikowe

Podstawy chemii nieorganicznej

 1. Ciekłe kryształy
 2. Budowa ciała stałego
 3. Teoria pasmowa ciała stałego
 4. Związki kompleksowe
 5. Pierwiastki bloku s i p
 6. Molekularny obraz materii

Podstawy Technologii Chemicznej

 1. Hoffman
 2. Ortyl - Bilans Materiałowy
 3. Ortyl - Entalpia
 4. Ortyl - Mieszaniny
 5. Ortyl - Stopień przemiany składnika