NaSkróty.pl

Opracowania


Fizyka - Baza 500 pytań testowych
Separacja układów heterogenicznych
Filtracja, flotacja
Podstawy chemii fizycznej
Termodynamika (Strasburger)
Termodynamika (Strasburger) - wyprowadzenia wzorów
Planowanie i analiza wyników eksperymentu
Polimery - modele reologiczne, kompozyty
Polimery - przykłady, podział, przemiany fazowe