NaSkróty.pl

Laboratoria


Procesy dynamiczne

 1. Badanie mieszalnika cieczy
 2. Fluidyzacja
 3. Przepływ dwufazowy gaz-ciecz w kolumnie z wypełnieniem | schemat instalacji
 4. Wyznaczanie profilu prędkości płynu w rurociągu o przekroju kołowym
 5. Charakterystyka pompy
 6. Wyznaczanie współczynnika przepływu w zwężkach pomiarowych dla gazu
 7. Określenie rodzaju przepływu płynu w rurze
 8. Wyznaczanie współczynnika wypływu na podstawie czasu opróżniania zbiornika
 9. Spadek ciśnienia podczas przepływu gazu
 10. Charakterystyka wentylatora
 11. Wyznaczanie parametrów reologicznych cieczy
 12. Proces filtracji w wirówce filtracyjnej

Laboratorium podstaw fizyki

Przykładowe pytania na wejściówki

Podstawy chemii nieorganicznej

 1. Podstawowe czynności laboratoryjne
 2. Reakcje chemiczne i ich klasyfikacja
 3. Reakcje chemiczne II - utlenianie i redukcja
 4. Aktywność chemiczna i elektrochemiczna metali
 5. Szybkośc reakcji chemicznych
 6. Równowaga chemiczna
 7. Równowaga w roztworach elektrolitów
 8. Wyznaczanie stałej dysocjacji słabego elektrolitu
 9. Elementy chemicznej analizy jakościowej
 10. Związki kompleksowe
 11. Substancje trudno rozpuszczalne
 12. Elementy chemicznej analizy jakościowej