NaSkróty.pl

Mechanika płynów - egzamin


 1. Zaznacz na wykresie nowe punkty pracy pompy (20pkt.)
  1. Zmniejszenie geometrycznej wysokości tłoczenia
  2. Zbiornik, do którego dostarczana jest woda, zostanie podniesiony
  3. Zamontowanie szeregowo dodatkowej pompy
  4. Zamontowanie kryzypomiarowej na odcinku tłocznym

 2. Czym jest użyteczna wysokość podnoszenia pompy? (10pkt.)
 3. Energia, jaką pompa dostarcza do układu
 4. Co to są naprężenia ścinające? (10pkt.)
 5. Narysuj wykres Ancony. Zaznacz niwelety hydrauliczne i energetyczne (15pkt.)
 6. Naszkicuj wykres zależności współczynnika oporów liniowych od liczby Reynolds'a dla rur chropowatych. Zaznacz szacunkowe wartości na osiach. (15pkt.)
 7. W obszarze laminarnym współczynnik tarcia jest odwrotnie proporcjonalny do liczby Reynolds'a bez względu na chropowatość rurociągu.

 8. Narysuj wykres ∆p=f(u) dla fluidyzacji. Zaznacz charakterystyczne punkty (15pkt.)
 9. Zasada działania strumienicy. (15pkt.)
 10. Zasada działania strumienicy. (15pkt.)
 11. Czym jest zachłystywanie kolumny? (15pkt.)